Bohoslužby dne 14. 3., neděle 4. postní

Preludium

Vstup faráře + trojiční pozdrav.

Uvítání

Vstupní modlitba

První čtení: Př 6:6-8 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.

Evangelium: Mk 13:28-29 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

Kázání: „Za chvíli to bude rok, co jsme měli být doma čtrnáct dní,“ zní nejnovější vtip těchto dní. A někdy si předáváme dobré rady nebo třeba vzájemné dárečky pro to, co se dá dělat v nastalém čase. A je jistě dobré si občas zavolat nebo napsat, to jsou ty dobré dary v moderních technologiích. A teď co to poučení od Pána Ježíše a dalších svědků.
Kde my máme možnost vidět fíkovník? Kromě toho, že je to jeden ze symbolů Izraele. Když nám sám Pán Ježíš říká, že si máme vzít poučení.

Dokonce se i u nás se dá koupit od 190 do 16 000 Kč. Jenže dospějeme tím k nějakému poznání? Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. (Př 6:6) Tak co my s tou živou přírodou uděláme:

Když máme teď takovou zajímavou možnost někdy poznávat jen své bezprostřední okolí, obec nebo okres, co načerpat to poučení z přírody. Neříkám, že je na to přesná metoda; středověcí teologové by nás hned poučili o pojmu theologia naturalis, teologie přirozená, teologie z přírody. Jdi k mravenci a dívej se, jak žije. V žalmech máme spousty přírodních obrazů.

Od fíkovníku si vezměte poučení. A učení biblisté zde říkají, že to není klasické podobenství, tím poučením pro nás není fíkovník sám, ale něco se děje, něco se ukazuje, fíkovník roste a úrodu teprve přinese. A tak nám fíkovník vypráví podobenství třeba o Kristově druhém příchodu. Ne přesným datem, ale znamením pro nás, abychom zvláště v dnešní době očekávali Pána Ježíše. Ale jak to bude probíhat, to my nevíme. Jenom se dozvídáme, že přichází i v takových maličkostech, jako když mravenci pracují na mraveništi nebo začíná kvést strom. Co když pro nás nyní, v tom jednom okrese, má platit ta přirozená, přírodní teologie, které si máme všímat v zázracích kolem sebe?

Vyznání víry

Přímluvné modlitby + modlitba Páně.

Ohlášky

Slovo na cestu

Požehnání

Postludium