Další příspěvky do sbírek...

... přibyly také dnes. Děkujeme všem ochotným dárcům.