Z ohlášek připomínáme...

Milí návštěvníci naší stránky,
17. 3. od 10 do 17 hodin a 18. 3. od 11 do 16 hodin se bude ve sboru konat velikonoční jarmark i s ukázkou řemesel aj. - Po jarmarku by se na faře konala pravidelně každou středu setkání pro veřejnost s možností věnovat se různým technikám ručních prací. Zároveň bychom právě při těchto setkáních pletli a háčkovali bačkůrky a čepičky do kojeneckých ústavů a nemocnic na neonatologické oddělení, při nichž bychom využili i zakoupenou přízi.
Dále pro různé výroby v rámci tvořivého kroužku sbíráme ruličky od toaletního papíru.
Za jakékoli příspěvky do našich činností jsme Vám všem velmi vděčni a těšíme se na Vás nejen při těchto chystaných akcích.