O MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH (pátek)

V Bibli máme kromě jiného také dopisy. Tehdy nejběžnější formu komunikace, lidé psali dopisy buď sami nebo měli svého písaře. Ať proto, že si to mohli dovolit nebo proto, že neuměli číst a psát. V takovém případě, když přišla odpověď, jim písař opět dopis přečetl.
Dnes máme technologických prostředků mnoho. Využijme jich moudře, abychom byli posíleni a slyšeli něco moudrého i povzbudivého.

ABY BYLO PŘÍMO VESELO (čtvrtek)

Milí přátelé, možná jste také včera se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zpívali. A i pokud ne, určitě máte nějakou svou oblíbenou písničku nebo máte přes den či cestou do práce puštěné rádio. Opakem toho je stav, kdy Karel Kryl zpívá v písni Veličenstvo kat, že "zakázali hrát a zakázali zpívat". Hudební karanténu nám snad nikdo nařídit nemůže, a tak Vám na dnešek přeji dobrý výběr právě té vaší hitparády pro Váš den.

ABY BYLO PŘÍMO VESELO (zamyšlení ke středě)

Milí přátelé, možná jste také včera se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zpívali. A i pokud ne, určitě máte nějakou svou oblíbenou písničku nebo máte přes den či cestou do práce puštěné rádio. Opakem toho je stav, kdy Karel Kryl zpívá v písni Veličenstvo kat, že "zakázali hrát a zakázali zpívat". Hudební karanténu nám snad nikdo nařídit nemůže, a tak Vám na dnešek přeji dobrý výběr právě té vaší hitparády pro Váš den.
Dnes od 16 hodin zvu na Online kostel. V programu bude četba, písně a mnoho dalšího. (Objeví se zde vysílání a odkaz.)

Vše dobré přeje

SLOVO NA DEN (úterý)

Kazatel 3:12-14 SLOVO POVZBUZENÍ

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.

Bohoslužby dne 22. 3., neděle 4. postní

Píseň: Sv 334 To je ten den

Píseň: 182 Pán Bůh je síla má

Píseň: Sv 31 Úterý končí středou

ZAMYŠLENÍ - Cesta s Ježíšem (středa)

Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.
Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Mt 28:16-20, Nová Bible kralická

!!! NABÍZÍME ROUŠKY !!!

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ROUŠKÁCH

Prosíme, pokud máte zájem, V PŘEDSTIHU pište nebo volejte objednávky na telefon 773 285 190
S OBJEDNÁVKOU PŘESNÉHO POČTU. Rádi se s Vámi domluvíme.

Děkujeme za pochopení a všem "sdílečům" za spolupráci.

Přejeme klidný den. Těšit se můžete i na obvyklé denní zamyšlení.

DNEŠNÍ ZAMYŠLENÍ (úterý)

... si poslechneme od bratra faráře Filipa Boháče z Opatova na Vysočině.

Gramofon spustíte zde.

Ať Vám Pán žehná.

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ (pondělí)

O UMÝVÁNÍ RUKOU
V posledních dnech jsme se možná setkali také s různými vtipy. Je to tak nějak v české povaze. A jeden z nich se zakládal i na citátu z listu Jakubova: "Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!" (Jk 4:8)
Posláním církve určitě není strašit, na druhou stranu to umývání rukou jako by zapadalo do postní doby. Možná při nákupu desinfekčních prostředků ji prožijeme více hmotně a fyzicky.
Kéž při těchto praktických opatřeních také myslíme na takový "postní úklid". Nehádejme se, neřešme zbytečnosti, buďme spolu.

Klidný den přeje

3. neděle postní, 1. kázání v čase koronaviru

Zvonění zvonu

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 334 To je ten den

Modlitba:

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS