Bohoslužby neděle po Zjevení dne 9. 1.

Nahrávka bohoslužeb se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 2 5 5 Jezu Kriste, Synu Boží

Modlitba: zpěvník č. 244

Čtení: Gn 3:14a.15 I řekl Hospodin hadovi: „Buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Píseň: 4 7 7 Jdu klanět se ti k jeslím sám

Kázání: Mt 2:1-23

Novoroční bohoslužby

Při novoročních bohoslužbách jsme uvedli v užívání nový zpěvník.
Zvukový záznam bohoslužeb se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 4 9 6 Dítě v chlévě leží

Modlitba: Pane Bože, dej nám dnes si připomenout tvou moc a tvou záchranu a to, že při všem našem konání ty jsi moce ndělat zázraky a že se na tebe můžeme ve všem spoléhat, očekávat nové věci i do tohoto nového roku. V tebe vkládáme svou důvěru. Amen.

Vánoční kázání

... se nachází zde.

Bohoslužby dne 19. 12., 4. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 256

Modlitba:

Čtení: Ef 5:8-9a. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla.

Svátost křtu, děkovná modlitba

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Bohoslužby dne 12. 12., 3. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, ty jsi cesta, pravda i život. Dej nám, prosíme, v této pravděžít a touto cestou jít a prosíme o tvé provázení. Amen.

Čtení: Zj 12:1-6

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Bohoslužby dne 5. 12., 2. adventní neděle

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 272 Jak vítati mám tebe

Modlitba: Pane Bože, přijď dnes k nám skrze své Slovo, abychom tebe poznali o trochu více než dosud. Abychom se dokázali radovat. Abychom dokázali očekávat nové věci.

Slovo k adventu

Sdílíme slovo bratra synodního seniora k adventnímu času:

Bohoslužby dne 29. 11., 1. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 555

Modlitba: Po tvém Duchu toužíme, živý Bože. Jen to někdy neumíme říct. Dej nám vstoupit na tvou plnou cestu, kterou si nás vedeš k proměně. Tobě se odevzdáváme. Amen.

Čtení: Dt 31:16-23

Píseň: 99

Čtení: Dt 34

Píseň: 201

Bohoslužby dne 21. 11., 24. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: Sv 261 Pomoz mi můj Pane
Modlitba: Drahý Pane Bože, tobě jedinému se chceme klanět a tebe jediného uctívat, tebe jediného chválit a tebou jediným se nechat vést. To je naše touha, dej nám k ní prosíme sílu – našim klesajícím kolenům, kolísajícímu hlasu a bojácnému duchu.

Bohoslužby dne 14. 11., 23. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 388

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS