Výsledky losování z velikonoční prodejní výstavy

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ
slosovatelných vstupenek z velikonoční prodejní výstavy:

Vylosována byla tato čísla:

17

59

80

Výhry jsou k vyzvednutí na faře od čtvrtka.

Naše velikonoční výstava...

... přilákala 85 návštěvníků a jen na dobrovolném vstupném vynesla 3052 Kč. Všem návštěvníkům děkujeme a odkazujeme na Kdyňské tvoření, které se bude konat pravidelně každý týden dle oznámení.

Jen pro úplnost dodáváme, že výtěžek dobrovolného vstupného bude použit na nákup vlny pro pletení do kojeneckých ústavů. Zve Kdyňské tvoření.

Zemřel bratr farář Alfred Kocáb

Se zármutkem jsme přijali dnes čerstvou zprávu, že ve věku 93 let zemřel bratr farář Alfred Kocáb, bývalý farář u Salvátora a chartista. Na Facebooku to uvedla jeho vnučka, další informace očekáváme.

Bohoslužby dne 11. 3. ve Kdyni, neděle 4. postní (Laetare)

Introit: Ž 122:1 Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
642 Už svítá jasný bílý den

1. čtení: Ž 27:7-8 Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
248 Ježíše se nespustím

Pozvánka na velikonoční jarmark

Bohoslužby dne 4. 3. ve Kdyni, neděle 3. postní (Oculi)

Preludium
Introit: Ž 25:15 Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
Apoštolský pozdrav
25 K Tobě duši pozdvihuji

Bratr synodní senior v rozhlase

Český rozhlas Pardubice natočil seriál s duchovními různých církví, mj. i s naším synodním seniorem. Zde je odkaz. A zde je celý seriál.

Z ohlášek připomínáme...

Milí návštěvníci naší stránky,
17. 3. od 10 do 17 hodin a 18. 3. od 11 do 16 hodin se bude ve sboru konat velikonoční jarmark i s ukázkou řemesel aj. - Po jarmarku by se na faře konala pravidelně každou středu setkání pro veřejnost s možností věnovat se různým technikám ručních prací. Zároveň bychom právě při těchto setkáních pletli a háčkovali bačkůrky a čepičky do kojeneckých ústavů a nemocnic na neonatologické oddělení, při nichž bychom využili i zakoupenou přízi.
Dále pro různé výroby v rámci tvořivého kroužku sbíráme ruličky od toaletního papíru.

Bohoslužby neděle 2. postní (Reminiscere)

Introit: Ž 25:6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

579 Ó Králi věků důstojný

1. čtení: Žalm 145:6-9 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše , co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.

425 Skloň se k nám svou milostí

Rozhlas v církvi, církev v rozhlase

Dokument o Vatikánském rozhlase nejen za do totality zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS