Bohoslužby Díkůvzdání, 8. 10. 2017, 17. neděle po sv. Trojici

551 Tys na mne myslil dřív

1. čtení: Ex 15:1-2.13-21

621 Za ty, kdo hladem trpí a bídou

2. čtení: Ex 12:1-11

Sv 244 Pána vítej

Text kázání: Mk 6:30-44

Slovo synodu k volbám

Sdílíme vyjádření synodu naší církve k nadcházejícím volbám: http://synodcce.cz/slovo-synodu-k-volbam/

Bohoslužby Díkůvzdání v našem sboru

V neděli 8. října budeme slavit neděli Díkůvzdání. Bude pravidelná bohoslužba Slova s následným posezením v kanceláři.

Jste všichni srdečně zvání!

Bohoslužby dne 1. 10. ve Kdyni, 16. neděle po Trojici

Apoštolský pozdrav

Úvodní píseň: 636 Z Tvé ruky, Pane můj

Otevřený kostel

Náš kostel bude pravidelně otevřen pro veřejnost vždy takto:

V úterý od 9 do 11 hodin
Ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Je zde prostor pro návštěvu kostela, ztišení i rozhovor s farářem. Rovněž si můžete vypůjčit různou literaturu.
Jste srdečně zváni!

Bohoslužby dne 24. 9. ve Kdyni, 15. neděle po Trojici

Preludium
Apoštolský pozdrav
Úvodní píseň: 163 Hospodin sám národů Bůh
Modlitba
1. čtení: Ž 86:2-6 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.
Píseň: 420 Slunce pravdy, milosti

Sborový program, kontakty, základní informace

Uvádíme základní kontakty:

Lukáš Král, farář
Dělnická 359
34506 Kdyně na Šumavě
telefon 773 285 190
mail lukas.kral.01@seznam.cz
sborový Facebook https://www.facebook.com/ccekdyne/

Pravidelná shromáždění:

neděle 9:00 bohoslužby
pondělí 16:00 kavárnička (nebo Kdyňské tvoření dle oznámení)
úterý 17:00 ekumenická biblická hodina 1x za 14 dní (aktuálně bude oznamováno)
čtvrtek 16:00 Kroky rozezpívané

Možnost využití pokojů pro hosty

Ubytování

Zveme na Dny důvěry

Komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Bohoslužby

Zveme srdečně k návštěvě našich bohoslužeb.
Konají se každou neděli od 9:00 hodin.
Po bohoslužbách je připraveno malé občerstvení pro účastníky bohoslužeb.

Faráři:

P.Grendel

Šoltéz

Zvolánek

J.Satke

Vokoun

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS