24. 1., 3. neděle po Zjevení Páně

Introit + apoštolský pozdrav

Píseň: 84

Modlitba: Hospodine, náš Pane, dej nám, prosíme, abychom u Tebe mohli najít v tomto světě klid a odpočinutí; dej, abychom před Tebou směli stát -jak Tys zaslíbil - v bílém šatu, stejně jako dnešní příroda kolem. Víme však, že to vše dobré máme z Tvé milosti a za to Ti děkujeme. Amen.

1. čtení: Žd 11:21 Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna.

Píseň: 47

2. čtení: Gn 25:19-34

Píseň: 411

Kázání: Gn 27:30-38

Kázání: Sestry a bratří, v Bibli nacházíme více příběhů, kde hraje roli jídlo; a tak i dnes bychom asi mohli teď udělat takovou soutěž nebo anketu, jaké jídlo má kdo z nás rád. A dali bychom tak nahlédnout druhé do své kuchyně.
Co se tedy mezi Ezauem a Jákobem stalo: Jákob říká Ezauovi: „Prodej mi dnes své prvorozenství!“ Ale Ezau s tím souhlasí. Žije pro přítomný okamžik. Navíc když čteme, že rád chodil na lov, při lovu, na polích a v lesích se pro tehdejšího člověka mohlo odehrávat cosi magického, něco, co zrovna nesedí do Hospodinova řádu. Na rozdíl od Jákoba, který měl přece jen jakousi jistotu, pokud byl spíše pastevcem a žil ve stanech.

Co nám říká dnešní Slovo: Je důležité nenechat se zlákat vidinou momentálních a krátkodobých jistot, jako byla třeba pro Ezaua ta čočka. Abychom pak nezaprodali tak důležité věci, jako bylo ono prvorozenství. Na celém Blízkém východě se prvorozené mládě (čistých zvířat) obětovalo (Hospodinu), prvorozený syn se zasvěcoval (Hospodinu). Podobnou roli měl i v náboženstvích okolních národů, zasvěcení prvorozeného božstvům.

A zde je to poučení: Hleďme si toho, co je pro nás důležité, zejména pokud si nás chce někdo koupit. To vidíme i dnes kolem sebe. Vymyslel to sice Jákob, on měl o právo prvorozenství zájem, ale Ezau na ten obchod vklidu přistoupí! Co nám to může připomínat: Líbivě vonící čočka nebo pěkně znějící hesla, slogany a reklamy nebo třeba předvolební sliby. (A pozor na telefony, v nichž se vám snaží někdo něco prodat.) Co vidíme - doba jiná, princip stejný.

Pro nás pak platí: Zjišťujme, co dobrého máme od Pána Boha, jaké jsme od něj dostali dary. Zjistíme, že to, co jsme považovali za samozřejmé, nám pak bude nakonec vzácné. A tu rozpoznáme ty dary Boží. A protože patříme jemu, nenechejme se na tomto světě koupit.

Modlitba: Pane Bože, prosíme Tebe, dej nám rozum a dobrou mysl, abychom rozpoznali ,co je dobré a co naopak slouží jen nyní takovým "reklamám" tohoto světa. Dávej nám, abychom v tom také pomáhali svým blízkým, abychom poznali to dobré v tomto světě, to dobré, co dostáváme od Tebe jako dary. Abychom nenaletěli tomu, o němž Pán Ježíš říká, že mluví příjemným jazykem, ale nevede k dobrému. V tom se k Tobě, Pane, s důvěrou obracíme. Amen.

Píseň: 549

Ohlášky: V pondělí a čtvrtek se konal Otevřený kostel. V sobotu měl pohřeb Sváťa Karásek, záznam je přístupný na YouTube „Evangelický Salvátor“. Dnes v 18 hodin je večerní pobožnost, v pondělí a čtvrtek Otevřený kostel.

Přímluvy

A modlíme se slovy Ježíše, našeho Pána a bratra: Otče náš …

Slovo na cestu: Sír 27:8 Budeš-li usilovně hledat spravedlnost, dosáhneš jí, oblékneš ji jako čestné roucho.

Požehnání

Píseň: Sv 118