Bohoslužby 3. neděle po Zjevení

Vstupní Slovo

Píseň: 1 0 6 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba: Pane, můj příteli! Ty znáš zápasy, které musíme podstoupit, abychom se snažili být čistí a dobří před tebou. A s tvou pomocí bychom chtěli zvládat různý, různě členitý terén svého života, svého týdne s obratností, ale také s odvahou jako horolezec, který hledá bezpečné body na své cestě a varuje se nebezpečí. A tak když upadnu, Pane, dej mi sílu vstát a vrátit se na cestu k tobě, stát se člověkem podle tvého obrazu. Abychom mohli být druhému bližním. Tak se staň. Amen.

Bohoslužby II. neděle po Zjevení Páně dne 16. 1.

Nahrávka kázání se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 1 0 6 Pod ochranou Nejvyššího

Modlitba: zpěvník 6 1 7, str. 808

Čtení: Gn 4:1-16

Píseň: 6 4 1 Nevím, Pane, co ti dát

Čtení: Mt 6:1-4

Vyznání vin

Bohoslužby neděle po Zjevení dne 9. 1.

Nahrávka bohoslužeb se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 2 5 5 Jezu Kriste, Synu Boží

Modlitba: zpěvník č. 244

Čtení: Gn 3:14a.15 I řekl Hospodin hadovi: „Buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Píseň: 4 7 7 Jdu klanět se ti k jeslím sám

Kázání: Mt 2:1-23

Novoroční bohoslužby

Při novoročních bohoslužbách jsme uvedli v užívání nový zpěvník.
Zvukový záznam bohoslužeb se nachází zde.

Vstupní Slovo

Píseň: 4 9 6 Dítě v chlévě leží

Modlitba: Pane Bože, dej nám dnes si připomenout tvou moc a tvou záchranu a to, že při všem našem konání ty jsi moce ndělat zázraky a že se na tebe můžeme ve všem spoléhat, očekávat nové věci i do tohoto nového roku. V tebe vkládáme svou důvěru. Amen.

Vánoční kázání

... se nachází zde.

Bohoslužby dne 19. 12., 4. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 256

Modlitba:

Čtení: Ef 5:8-9a. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla.

Svátost křtu, děkovná modlitba

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Bohoslužby dne 12. 12., 3. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 161 Tebe, Bože, chválíme

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, ty jsi cesta, pravda i život. Dej nám, prosíme, v této pravděžít a touto cestou jít a prosíme o tvé provázení. Amen.

Čtení: Zj 12:1-6

Píseň: Sv 6 Ave Maria

Bohoslužby dne 5. 12., 2. adventní neděle

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 272 Jak vítati mám tebe

Modlitba: Pane Bože, přijď dnes k nám skrze své Slovo, abychom tebe poznali o trochu více než dosud. Abychom se dokázali radovat. Abychom dokázali očekávat nové věci.

Slovo k adventu

Sdílíme slovo bratra synodního seniora k adventnímu času:

Bohoslužby dne 29. 11., 1. adventní

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 555

Modlitba: Po tvém Duchu toužíme, živý Bože. Jen to někdy neumíme říct. Dej nám vstoupit na tvou plnou cestu, kterou si nás vedeš k proměně. Tobě se odevzdáváme. Amen.

Čtení: Dt 31:16-23

Píseň: 99

Čtení: Dt 34

Píseň: 201

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS