Zveme na Dny důvěry

Komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Jedna taková etapa se bude letos na podzim konat i v Brně, o víkendu od pátku 9. do neděle 11. října 2009, a zúčastní se jí také dva bratři z Taizé. Stejně jako před dvěma lety ve Zlíně, i letos zveme všechny mladé lidi ze všech církví na toto ekumenické setkání, na kterém se chceme společně modlit, rozvažovat nad radostným poselstvím v Bibli, sdílet se a v pestrosti všech tradic se vzájemně obohacovat.

Kromě společných modliteb se zpěvy z Taizé budou součástí programu biblické úvody a sdílení ve skupinách, řada tématicky zaměřených workshopů a také účast na bohoslužbách jednotlivých církví.

Více informací na www.dnyduvery.cz