ABY BYLO PŘÍMO VESELO (čtvrtek)

Milí přátelé, možná jste také včera se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zpívali. A i pokud ne, určitě máte nějakou svou oblíbenou písničku nebo máte přes den či cestou do práce puštěné rádio. Opakem toho je stav, kdy Karel Kryl zpívá v písni Veličenstvo kat, že "zakázali hrát a zakázali zpívat". Hudební karanténu nám snad nikdo nařídit nemůže, a tak Vám na dnešek přeji dobrý výběr právě té vaší hitparády pro Váš den.

ABY BYLO PŘÍMO VESELO (zamyšlení ke středě)

Milí přátelé, možná jste také včera se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem zpívali. A i pokud ne, určitě máte nějakou svou oblíbenou písničku nebo máte přes den či cestou do práce puštěné rádio. Opakem toho je stav, kdy Karel Kryl zpívá v písni Veličenstvo kat, že "zakázali hrát a zakázali zpívat". Hudební karanténu nám snad nikdo nařídit nemůže, a tak Vám na dnešek přeji dobrý výběr právě té vaší hitparády pro Váš den.
Dnes od 16 hodin zvu na Online kostel. V programu bude četba, písně a mnoho dalšího. (Objeví se zde vysílání a odkaz.)

Vše dobré přeje

SLOVO NA DEN (úterý)

Kazatel 3:12-14 SLOVO POVZBUZENÍ

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.
Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat.

Bohoslužby dne 22. 3., neděle 4. postní

Píseň: Sv 334 To je ten den

Píseň: 182 Pán Bůh je síla má

Píseň: Sv 31 Úterý končí středou

ZAMYŠLENÍ - Cesta s Ježíšem (středa)

Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, ale někteří pochybovali.
Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

Mt 28:16-20, Nová Bible kralická

!!! NABÍZÍME ROUŠKY !!!

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ROUŠKÁCH

Prosíme, pokud máte zájem, V PŘEDSTIHU pište nebo volejte objednávky na telefon 773 285 190
S OBJEDNÁVKOU PŘESNÉHO POČTU. Rádi se s Vámi domluvíme.

Děkujeme za pochopení a všem "sdílečům" za spolupráci.

Přejeme klidný den. Těšit se můžete i na obvyklé denní zamyšlení.

DNEŠNÍ ZAMYŠLENÍ (úterý)

... si poslechneme od bratra faráře Filipa Boháče z Opatova na Vysočině.

Gramofon spustíte zde.

Ať Vám Pán žehná.

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ (pondělí)

O UMÝVÁNÍ RUKOU
V posledních dnech jsme se možná setkali také s různými vtipy. Je to tak nějak v české povaze. A jeden z nich se zakládal i na citátu z listu Jakubova: "Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!" (Jk 4:8)
Posláním církve určitě není strašit, na druhou stranu to umývání rukou jako by zapadalo do postní doby. Možná při nákupu desinfekčních prostředků ji prožijeme více hmotně a fyzicky.
Kéž při těchto praktických opatřeních také myslíme na takový "postní úklid". Nehádejme se, neřešme zbytečnosti, buďme spolu.

Klidný den přeje

3. neděle postní, 1. kázání v čase koronaviru

Zvonění zvonu

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 334 To je ten den

Modlitba:

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Žalm 118

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS