DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Žalm 118

K AKTUÁLNÍ SITUACI

Milé sestry a bratří, přátelé našeho sboru,
v souvislosti s vyhlášenou bezpečnostní situací rušíme naše pravidelná shromáždění V TÝDNU, ta budou nadále přenášena formou Online kostela na našich facebookových stránkách.
Naše nedělní bohoslužby jsou již přístupné při dodržení bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce).
Přejeme hlavně hodně zdraví.

Další možností je také poslech přenosů na stanici Čs. rozhlasu Vltava o nedělích od 9 hodin.

Bohoslužby dne 8. 3., neděle 2. postní

Introit Apoštolský pozdrav

Píseň: 482 Jak rozkošné a milé

1. čtení: Ž 25:6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Píseň: Sv 110 Myslete na Kanaán

Bohoslužby neděle 1. postní

Písně: 118 – 198 – 196 – 406 - 171

1. čtení: Ž 91
2. čtení: Ž 27:4

Bohoslužby dne 16. 2., neděle Sexagesimae

Introit Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí
Modlitba

5. neděle po Zjevení

Bohoslužby dne 9. 2., pátá neděle po Zjevení (lutherské perikopy)

Introit
Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí
1. čtení: Ž 31:20-25
Píseň: 375 Rozsvěť záři světla svého
2. čtení: Fp 2:12-13
Píseň: 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi
Text kázání: Jr 9:22-23

Čtvrtá neděle po Zjevení

Introit Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí
Modlitba

Bohoslužby dne 26. 1., třetí neděle po Zjevení

Píseň: 178 Krásná je modrá obloha

Bohoslužby dne 19. 1., druhá neděle po Zjevení

Píseň: 561 Ó Bože Otče, uč mne sám sl. 1-4

1. čtení: Jr 24:5-7 „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Jako na tyto dobré fíky se dívám na judské přesídlence, které jsem pro jejich dobro poslal z tohoto místa do země Kaldejců. Obracím k nim svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem.“

Píseň: 508 Já ztracený a chudý

Bohoslužby dne 12. 1., druhá neděle nového roku

Introit
Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 28 Celé věky čekaly

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS