Pobožnost dne 13. 4., Pondělí velikonoční

Apoštolský pozdrav
Modlitba

Bohoslužby dne 12. 4., neděle Vzkříšení

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 406 Chval Pána svého písní

Modlitba: Pane, ty jsi vstal z mrtvých, prosíme, pomoz s kameny těm, komu se nedostává sil. Učiň ráno těm, kdo kolem sebe vidí jen temnotu. Pokorně tě prosíme, amen.

Bohoslužby Velkého pátku

Píseň: Sv 179 Málo mám
Modlitba: Hospodine, děkujeme za tento zvláštní den. Cestu Pána Ježíše máme i ve vyznání víry, a přesto ten jeden největší a nejdůležitější den, který nás pokaždé jinak zastihne, až skoro zapomeneme nebo nestihneme zastavit. Nebo se také někdy rozprchneme od tušeného nebezpečí a pak se těžko sháníme dohromady. Toto všechno je součástí i velikonočního příběhu. A my prosíme, pokud se tam někde najdeme, dávej nám sílu.
Text: Mk 15:1-20 SNC
Píseň: 324 Pane, Ty jsi hoden chvály
Text: Mk 15:21-47 SNC

Bohoslužby dne 9. 4., Zelený (Bolestný) čtvrtek

Zvonění zvonu
Introit
Apoštolský pozdrav
Píseň: 499 Jezu, přispěj ku pomoci
Modlitba
1. čtení: Ž 41:10
Píseň: 233 Večerní když zvony znějí .
Text kázání: Mk 14:12-26

Bohoslužby dne 5. 4., neděle Květná

Zvonění zvonu

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

ČTVRTEK

Odkaz na Online kostel zde.

Milí přátelé, včera byl apríl. Nijak zvlášť jsem jej neprožíval, spíše si nešlo nevšimnout, kolik se v současné situaci vyrojilo vtipů a anekdot. Každý máme rád jiný typ humoru, ale ukázalo to jednu dobrou věc, že umíme bojovat humorem. Také přibývá (seriózních) zpráv o tom, jak si dokážeme pomoci. Myslím, že je to pozitivní a zdravou dávku dobré nálady bychom si měli uchovat nejen prvního dubna.

Přeji Vám pěkný den.

Zdraví Lukáš Král, farář

ZKOUŠKA SIRÉN (středa, slovo na den)

Dnes je středa, ale vzhledem k současnému stavu byla zrušena zkouška sirén. Je dobře, že o tom máme zprávy a že za normálních okolností jsou zde sirény připraveny právě k okolnostem nepředvídatelným. A jsou jasným a nepřeslechnutelným znamením.

V prvním století bylo zajímavé, že ještě nebyly v krajině a na církevních budovách (oficiálně žádné neexistovaly) kříže ani jiná znamení. Ale přesto o tom nějaké povědomí existovalo, protože sv. Pavel pak píše v listu Římanům, že "slovo o kříži je lidem bláznovstvím". A píše o křesťanské víře.

Dopis ze synodní rady - plný text

Zveřejňujeme plný text dopisu ze synodní rady, tak jak zaznívá v abude zaznívat v ohláškách:

Sbírky
Vyzvěte své členy k navýšení saláru, kterým lze ušlý sborový příjem ve sbírkách nahradit.
To lze provést u těch, kteří platí salár ve splátkách elektronicky, tak i u těch, kteří ho zaplatí později v hotovosti. Možností je také pravidelné odkládání peněz na obvyklé sbírky doma a předání takto nashromážděné částky do sborové pokladny, až to bude možné.

Bohoslužby dne 29. 3., neděle 5. postní

Zvonění zvonu
Introit
Apoštolský pozdrav

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

O MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH (pátek)

V Bibli máme kromě jiného také dopisy. Tehdy nejběžnější formu komunikace, lidé psali dopisy buď sami nebo měli svého písaře. Ať proto, že si to mohli dovolit nebo proto, že neuměli číst a psát. V takovém případě, když přišla odpověď, jim písař opět dopis přečetl.
Dnes máme technologických prostředků mnoho. Využijme jich moudře, abychom byli posíleni a slyšeli něco moudrého i povzbudivého.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS