!!! NABÍZÍME ROUŠKY !!!

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ROUŠKÁCH

Prosíme, pokud máte zájem, V PŘEDSTIHU pište nebo volejte objednávky na telefon 773 285 190
S OBJEDNÁVKOU PŘESNÉHO POČTU. Rádi se s Vámi domluvíme.

Děkujeme za pochopení a všem "sdílečům" za spolupráci.

Přejeme klidný den. Těšit se můžete i na obvyklé denní zamyšlení.

DNEŠNÍ ZAMYŠLENÍ (úterý)

... si poslechneme od bratra faráře Filipa Boháče z Opatova na Vysočině.

Gramofon spustíte zde.

Ať Vám Pán žehná.

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ (pondělí)

O UMÝVÁNÍ RUKOU
V posledních dnech jsme se možná setkali také s různými vtipy. Je to tak nějak v české povaze. A jeden z nich se zakládal i na citátu z listu Jakubova: "Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!" (Jk 4:8)
Posláním církve určitě není strašit, na druhou stranu to umývání rukou jako by zapadalo do postní doby. Možná při nákupu desinfekčních prostředků ji prožijeme více hmotně a fyzicky.
Kéž při těchto praktických opatřeních také myslíme na takový "postní úklid". Nehádejme se, neřešme zbytečnosti, buďme spolu.

Klidný den přeje

3. neděle postní, 1. kázání v čase koronaviru

Zvonění zvonu

Introit

Apoštolský pozdrav

Píseň: Sv 334 To je ten den

Modlitba:

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

DNEŠNÍ SLOVO POVZBUZENÍ

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Žalm 118

K AKTUÁLNÍ SITUACI

Milé sestry a bratří, přátelé našeho sboru,
v souvislosti s vyhlášenou bezpečnostní situací rušíme naše pravidelná shromáždění V TÝDNU, ta budou nadále přenášena formou Online kostela na našich facebookových stránkách.
Naše nedělní bohoslužby jsou již přístupné při dodržení bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce).
Přejeme hlavně hodně zdraví.

Další možností je také poslech přenosů na stanici Čs. rozhlasu Vltava o nedělích od 9 hodin.

Bohoslužby dne 8. 3., neděle 2. postní

Introit Apoštolský pozdrav

Píseň: 482 Jak rozkošné a milé

1. čtení: Ž 25:6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Píseň: Sv 110 Myslete na Kanaán

Bohoslužby neděle 1. postní

Písně: 118 – 198 – 196 – 406 - 171

1. čtení: Ž 91
2. čtení: Ž 27:4

Bohoslužby dne 16. 2., neděle Sexagesimae

Introit Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí
Modlitba

5. neděle po Zjevení

Bohoslužby dne 9. 2., pátá neděle po Zjevení (lutherské perikopy)

Introit
Apoštolský pozdrav
Píseň: Sv 176 Má duše Boha velebí
1. čtení: Ž 31:20-25
Píseň: 375 Rozsvěť záři světla svého
2. čtení: Fp 2:12-13
Píseň: 379 Stvoř srdce čisté, Bože, mi
Text kázání: Jr 9:22-23

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS