Vánoční krabice

Dnes jsme předali krabice s vánočními dárky v klubu Fontána v Domažlicích, který spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, kde je využijí pro své klienty a návštěvníky.
Jak zatím vypadá jejich sbírka můžete vidět na fotografii.

(Poznámka: Tuto možnost jsme využili ze sítě spolupracujících organizací po celé republice. Byla zřízena proto, že sběrná místa Diakonie byla rychle plná a další dárky by neměli kde uplatnit, takto však našly své místo.)

Všem ochotným dárcům děkujeme a přejeme požehnaný advent i vánoční svátky.

Bohoslužby dne 9. 12. ve Kdyni, neděle 2. adventní (text kázání podle lutherských perikop)

272 Jak vítati mám Tebe

Pane Bože, svátky vánoční očekáváme a dobu adventní prožíváme různě, někdy nezbývá čas se zastavit, myslíme na své blízké a i v tomto počasí se objevují různé myšlenky. Na důležité věci přitom někdy nemáme čas. Prosíme, staň se Ty sám Pánem našeho času, jen u Tebe máme odpočinutí. Přijď mezi nás se svým světlem, o to pokorně prosíme. Amen.

Bohoslužby dne 2. 12. ve Kdyni, neděle 1. adventní

275 Zavítej k nám, Stvořiteli

1. čtení: Ž 84:2.4 s. Ciprová
Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!

640 Noc odchází a svítá den

Slovo pro každý den...

Od bratra Milana Satkeho z Teplé jsme dostali Nové Zákony, tzv. gedeonky, a také biblické kalendáře Dobrá setba. Můžete si je vzít u nás v kostele a udělat tak radost sobě i svým blízkým.

Bohoslužby dne 25. 11. ve Kdyni, neděle 26. po Trojici

150 Chvaltež Nejmocnějšího

Bohoslužby dne 18. 11. ve Kdyni, neděle 25. po Trojici (VP)

Introit: Ž 73 Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

171 Buď Pánu čest

Bohoslužby dne 11. 11. ve Kdyni, neděle 24. po Trojici

631 Nám pomoz, Pane milý

Bohoslužby dne 4. 11. ve Kdyni, neděle 23. po Trojici

Sv 110 Myslete na Kanaán

Ž 138:1-2 Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.

161 Tebe, Bože, chválíme

Den reformace

Dnes si připomínáme Den reformace. O jeho původu a významu hovoří třeba dokument České televize. Přejeme příjemný zážitek.

Bohoslužby dne 28. 10. ve Kdyni, neděle 22. po Trojici

161 Tebe, Bože, chválíme

1. čtení: Matouš 7:18-21
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pa-ne‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS