Bohoslužby dne 19. 11. ve Kdyni, 23. neděle po Trojici

Písně: 632 Neskládejte v mocných naději - 406 Chval Pána svého písní - Sv 74 Hosana - 579 Ó Králi věků důstojný - 678 Jeden Pán, jedna víra

1. čtení: Ž 138:1-2 Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, 2klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.

Sbírky v našem sboru: Vánoce se blíží...

Příspěvek na sbírku na Ukrajinu.

V našem sboru pořádáme několik akcí pro potřebné:

Krabice od bot - akce Diakonie ČCE, jedná se o vánoční dárky potřebným dětem. Přinášejte prosím v krabici, ideálně i zabalené do dárkového papíru a oznaečné, jedná-li se o dárky pro holčičku či kluka.
Vánoce s překvapením - akce sboru ve spolupráci se sociálním odborem města Kdyně - sbíráme dárky pro seniory.
Pomoc na Ukrajině - sbírka zimního oblečení pro potřebné na válkou zasažené Ukrajině. Čisté a nejlépe poskládané a zabalené oblečení přinášejte rovněž k nám na faru.

Bohoslužby dne 12. 11. ve Kdyni, 22. neděle po Trojici

Apoštolský pozdrav

438 Přišli jsme, ó Ježíši

1. čtení: Ž 130:3-4 Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? 4Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.

692 Temnou, divnou mlhou

Slovo povzbuzení

Sdílíme starší, avšak stále aktuální zamyšlení prof. Petra Pokorného, našeho předního novozákoníka.

Program pro tento týden ve sboru

Program pro tento týden ve sboru:

úterý 9-11 Otevřený kostel
čtvrtek 16-18 Otevřený kostel
neděle 9:00 bohoslužby (scházíme se již v modlitebně)

Na všechny akce sboru jste srdečně zváni, v přípravě jsou i další. I mimo uvedené hodiny můžete kdykoli zazvonit na zvonek u farního bytu. Těšíme se na Vás!

Bohoslužby dne 5. 11. ve Kdyni, 21. neděle po Trojici

Preludium
Apoštolský pozdrav
636 Z Tvé ruky, Pane můj

Zj 22:3-4 Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, 4budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Sv 300 Radostná

Nu 21:8-9 8Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ 9Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Bohoslužby dne 29. 10. ve Kdyni, 20. neděle po Trojici

191 Svou oslav Pána písní

632 Neskládejte v mocných naději

164 Pane, tys mne zkusil

Instalační bohoslužby dne 22. 10. odpoledne ve Kdyni, 19. neděle po Trojici

Preludium
Apoštolský pozdrav
Úvodní píseň Sv 83 Chtěl bych být majákem.

Bohoslužby dne 22. 10. ve Kdyni, 19. neděle po Trojici ráno

638 Díky za toto krásné ráno
Zjevení 22:1-5
Sv 311 Duha
J 7:37-39
364 Ty svatý jsi Duch
Dt 6:1-12
Kázání: Milé sestry a milí bratří, pokoj vám.
Dnešní čtení bude hlavně o studni a o vodě.
Možná by se zdálo, že kázat o něčem tak samozřejmém jako je voda by bylo téměř nadbytečné. Voda nám teče už tady za dveřmi z kohoutku, vodu máme ve studni, dokonce si kupujeme balenou pitnou vodu. A možná právě proto se stojí za to podívat, co pro nás voda znamená a co nám voda může přinést nového. Co nám o vodě říká Písmo.

Aktuality ze sboru

Zveme zítra opět na Otevřený kostel v pravidelnou dobu od 9 do 11 hodin.
K dispozici jsou Vám zpřístupněné prostory kostela, sborová knihovnička a bratr farář, který se na Vás těší.

V nejbližší době také zveřejníme obě nedělní kázání a fotografie z instalace bratra faráře Krále.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS