Novoroční promluva bratra synodního seniora

Sdílíme zde.

Novoroční bohoslužby

Introit: Ž 62:8-9 8Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 9Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
Apoštolský pozdrav
434 Jezu Kriste, Synu Boží

Iz 43:1Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jmé-nem, jsi můj.
677 Až doposud nás provází

Bohoslužby dne 31. 12. ve Kdyni, Silvestr a 1. neděle po Vánocích (br. farář Petr Grendel)

Dnešní bohoslužby vedl bratr farář Grendel z Domažlic. Jeho kázání je ke stažení zde.

AKTUÁLNĚ: Bohoslužby na přelomu roku

Při silvestrovských bohoslužbách v neděli v 9 hodin káže br. farář Petr Grendel z Domažlic.
Novoroční bohoslužby s večeří Páně jsou v 15 hodin. Káže br. farář Lukáš Král.

Těšíme se na vás a přejeme požehnaný čas.

Bohoslužby na přelomu roku

Bohoslužby se konají v neděli 31. 12. (Silvestr) od 9 hodin.
Na Nový rok od 15 hodin.

Těšíme se na Vás!

Bohoslužby dne 25. 12. ve Kdyni, Hod Boží vánoční

275 Zavítej k nám, Stvořiteli
Da 7:13-14 13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Požehnané Vánoce!

Přejeme požehnané svátky vánoční. Na bohoslužbách se na Vás těšíme zítra 25. 12. od 9 hodin a na Nový rok od 15 hodin.

O adventním věnci...

... a o předvánočním čase promlouvá bratr Miloš Rejchrt. Příjemný poslech!

Vánoční sborový dopis

VÁNOČNÍ DOPIS
Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Kdyni

„Narodil se vám Spasitel, radujte se!“

Chanuka

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS