Bohoslužby dne 1. 10. ve Kdyni, 16. neděle po Trojici

Apoštolský pozdrav

Úvodní píseň: 636 Z Tvé ruky, Pane můj

Otevřený kostel

Náš kostel bude pravidelně otevřen pro veřejnost vždy takto:

V úterý od 9 do 11 hodin
Ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

Je zde prostor pro návštěvu kostela, ztišení i rozhovor s farářem. Rovněž si můžete vypůjčit různou literaturu.
Jste srdečně zváni!

Bohoslužby dne 24. 9. ve Kdyni, 15. neděle po Trojici

Preludium
Apoštolský pozdrav
Úvodní píseň: 163 Hospodin sám národů Bůh
Modlitba
1. čtení: Ž 86:2-6 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.
Píseň: 420 Slunce pravdy, milosti

Sborový program, kontakty, základní informace

Uvádíme základní kontakty:

Lukáš Král, farář
Dělnická 359
34506 Kdyně na Šumavě
telefon 773 285 190
mail lukas.kral.01@seznam.cz
sborový Facebook https://www.facebook.com/ccekdyne/
náš sbor na Wikipedii

Pravidelná shromáždění:

Možnost využití pokojů pro hosty

Ubytování

Zveme na Dny důvěry

Komunita bratří v Taizé organizuje takzvanou Pouť důvěry na Zemi. Vždy na přelomu roku to bývá již tradiční Evropské setkání mladých v některém vybraném evropském městě, avšak stále častěji se konají také menší oblastní etapy na různých světadílech.

Bohoslužby

Zveme srdečně k návštěvě našich bohoslužeb.
Konají se každou neděli od 9:00 hodin.
Po bohoslužbách je připraveno malé občerstvení pro účastníky bohoslužeb.

Faráři:

P.Grendel

Šoltéz

Zvolánek

J.Satke

Vokoun

Vítejte!

Vítejte na stránkách evangelického sboru ve Kdyni na Šumavě!

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS