Bohoslužby 1. neděle adventní

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Modlitba

1. čtení: Da 7:1-12

Píseň: 275

Kázání: Da 7:13-28

Bohoslužby dne 22. 11., neděle Krista Krále

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň 161

Modlitba s vyznáním vin

1. čtení: Ž 119:74 Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo.

Kázání: Zj 22:17.20 A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. - Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

Bohoslužby dne 15. 11.

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Modlitba s vyznáním vin

Čtení: 2Kr 22:1-2 Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Jeho matka se jmenovala Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo.

Modlitba: Žalm 136

Bohoslužby dne 8. 11. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a
Pána Ježíše Krista.

Modlitba s vyznáním vin

Bohoslužby dne 1. 11. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 25. 10.

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 18. 10.

... jsou zde. Na záznamu začínají v čase 23:00.

V pondělí a čtvrtek je pravidelný Otevřený kostel od 16 hodin a v úterý biblická hodina od 17 hodin. Jste k nám srdečně zváni.

Bohoslužby dne 11. 10. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 4. 10. 2020: Příležitosti k díkůvzdání

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 27. 9. 2020: Moc Boží nad světem

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Modlitba

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS