24. 10., 20. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: Sv 284

Modlitba:

Čtení: Př 19:21 B21 Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.

Píseň: Sv 152

Čtení: Žd 10:25
• Nezanedbávejme společná shromáždění, jako to někteří mají ve zvyku.

Píseň: Sv 345

Kázání: 1Sa 7:2-9

Píseň: Sv 242

Bohoslužby dne 17. 10.

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 384

Modlitba

Čtení: Ž 45

Píseň: 289

Čtení: Jk 5:13-18

Píseň: 432:1.4

Bohoslužby dne 10. 10., 18. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 99

Modlitba:

Čtení: Oz 11:10-11

Píseň: 178

Čtení: Zj 5:1-5

Píseň: Sv 304

Kázání: Ptáme se, co se má stát

Bohoslužby 3. 10., 17. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 482

Modlitba: Pane Bože, před tebe vždy a všichni přicházíme hříšní. A potřebujeme, abys nás očistil. Abychom mohli jít dál a současně poznali tvoji uzdravující moc. V tvou sílu nad našimi slabostmi doufáme. A prosíme o tvůj pokoj. Amen.

Bohoslužby nejen svatováclavské

Bohoslužby 26. 9.: neděle 16. po Trojici, VP – sv. Václav, život a legenda, počátky víry v zemi i v životě, obrácení, mučedníci a příklady

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: Sv 122 Jen Bohu věř

Modlitba: Pane Bože, k tobě přicházíme s důvěrou. Často však potřebujeme svou víru posílit. A tobě děkujeme, že v našem životě jednáš. Tam, kde si klademe otázky, nám dopřej moudrost a vytrvalost. Vždyť máme naději, ta neklame a za to ti děkujeme. Amen.

Bohoslužby 12. 9.: Přemožení strachu, 15. po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 214

Modlitba: Neboj se, zní celou Biblí; se mnou buď a v pokoji bydli. A tak, Hospodine, přitáhni si nás, když nás samotné přitom ovinuly provazy strachu. Ty dáváš zemdlenému sílu, posiluj i naši víru, prosíme tebe, ó náš milý Bože. Amen.

Hudební bohoslužby dne 5. 9., 14. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 161

Modlitba: Pane Bože, máme modlitby, chvály a písně a také jsme poznali, jak smutné a jiné jsou bohoslužby bez zpěvu. Provázej nás, prosíme, abychom z písní přijímali sílu a požehnání. Amen.

Žalm: Ž 59:17-18 Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.

30. 8., 13. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 99

Modlitba: Hospodine, ty jsi život náš. Díky tobě dýcháme, dáváš nám nový den. Přicházíme za tebou a spoléháme na tebe. Posvěť naše dobré konání, vzýváme tebe, abychom v tobě zůstávali. Naplňuj nás svým oživujícím Duchem, prosíme. Dáváme se pod tvou ochranu. Amen.

Bohoslužby dne 22. 8., 12. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 442 Pane, dnešek je den chvály

Modlitba: Pomoz nám, náš Pane, k tvé pomoci přicházíme. O tvou pomoc prosíme. Někdy nevíme, kudy dál. Buď s námi a ukazuj nám cestu, na tebe spoléháme. Amen.

Bohoslužby dne 15. 8., 11. neděle po Trojici

Vstupní Slovo: Pomoc naše …

Píseň: 189 Hrad přepevný

Modlitba

Čtení: Žd 11:6-7 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS