Bohoslužby dne 15. 11.

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Modlitba s vyznáním vin

Čtení: 2Kr 22:1-2 Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Jeho matka se jmenovala Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo.

Modlitba: Žalm 136

Bohoslužby dne 8. 11. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a
Pána Ježíše Krista.

Modlitba s vyznáním vin

Bohoslužby dne 1. 11. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 25. 10.

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 18. 10.

... jsou zde. Na záznamu začínají v čase 23:00.

V pondělí a čtvrtek je pravidelný Otevřený kostel od 16 hodin a v úterý biblická hodina od 17 hodin. Jste k nám srdečně zváni.

Bohoslužby dne 11. 10. 2020

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 4. 10. 2020: Příležitosti k díkůvzdání

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Bohoslužby dne 27. 9. 2020: Moc Boží nad světem

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Modlitba

Kázání 13. 9.: Nekonečné bohoslužby

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429

Bohoslužby dne 6. 9. 2020: Přítomnost Boží a otazníky

Introit + apoštolský pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Píseň: 429 „Domažlická“

Modlitba: Pane Bože, na začátek školního roku i my, opět, přicházíme do Tvé školy Slova a prosíme, buď s námi. Leccos nového začínáme. Tobě tak děkujeme za nový, nám svěřený čas. Promluv k nám, prosíme. Amen.

Stránky

Přihlásit se k odběru kdyne.evangnet.cz RSS